Projekty / Úvodní informace

 10. 9. 2007  (system)  ostatní projekty

zobrazit všechny naše projekty

Nejenže chceme naše žáky seznámit se zajímavými geologickými útvary okolí, ale zdůraznit i praktický užitek pro ně (stavební účely, dekorativní apod.), a to propojením teorie s praxí (úpravy na školní zahradě). Chceme změnit postoj dětí, vždyť i neživé je krásné a má své kouzlo.

Kdo nemá pochopení pro kámen, neví
mnoho o kráse světa.

Karel Čapek

V rámci environmentálního vzdělání , výchovy a osvěty v jednotlivých vyučovacích předmětech se nám podařilo získat většinu pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy pro integrovaný přístup ke zkoumání a uvědomování si vztahů člověka a prostředí.

Ve spolupráci školy s rodinou, obcí a dalšími subjekty se budeme snažit utvářet odpovědné postoje k životnímu prostředí.

Zaměřujeme se na ekologizaci provozu školy: celoroční třídění odpadů - papír, plasty do kontejnerůna chodbách školy, v letních měsících organizování sběru starého papíru, průběžná péče o zeleň ve třídách a ve vestibulu školy, šetření energií.

Celoročně budeme pracovat na projektu "Les ve škole - škola v lese". Budou probíhat přípravné práce na úpravě a okolí školy a projektu "Školní zahrada".

Koordinátorem environmenální výchovy je Mgr. Martina Řehořová.