Nepovinné předměty a zájmové útvary

 26. 9. 2017  Karolina Tvrdíková  školní rok aktuální

Nepovinné předměty:

Náboženství-  Mgr. Zdeněk Vágner

 

Zájmové útvary:

Čtenářský klub 1.stupeň – Mgr. Alena Málková
Čtenářský klub 2.stupeň – Mgr. Iva Pospíšilová
Taneční kroužek 1.stupeň – Mgr. Květa Průšová
Míčové hry 1. - 5.tř. – Mgr. Jakub Barda                   
Výtvarný kroužek pro 1.stupeň – Mgr. Lenka Pešičková  
Mladý technik  - Mgr. Josef Vachta
Deskové hry a robotika pro 5.- 9.třídu - Mgr. Denisa Kolínská
Deskové hry 2. - 4.tř. - Mgr. Denisa Kolínská