Nepovinné předměty a zájmové útvary

 6. 9. 2019  Karolina Tvrdíková  školní rok aktuální

Nepovinné předměty:

Náboženství -  Mgr. Zdeněk Vágner

 

Zájmové útvary:

Taneční kroužek 1.stupeň – Mgr. Květa Průšová                               
Pohybové  hry 1. - 4. třída – Mgr. Veronika Hadáčková                
Pohybové hry 5. - 9. třída - Mgr. Jakub Barda          
Výtvarný kroužek 2. - 4. třída – Mgr. Lenka Pešičková
Mladý technik 1. stupeň - Mgr. Josef Vachta

Čtenářský klub 1. stupeň - Mgr. Alena Málková
Čtenářský klub 2. stupeň - Mgr. Iva Pospíšilová
Klub logiky a deskových her 1. stupeň - Bc. Lenka Demská Stiborová
Klub logiky a deskových her 2. stupeň - Mgr. Denisa Kolínská