1. školní den

 8. 9. 2017  Denisa Kolínská  aktuálně

Dne 4. září 2017 se v ZŠ Chyšky uskutečnilo slavnostní přivítání 15 prvňáčků. Nové školáčky nejprve čekalo slavnostní zahájení ve vestibulu školy a poté jim žáci deváté třídy předali dárky a doprovodili své malé kamarády do třídy. Prvňáčky přivítala paní učitelka Jaroslava Petáková a paní ředitelka Monika Bardová. Do první třídy také zavítal starosta obce Chyšky Miroslav Maksa, aby i on přivítal nové žáky a popřál jim mnoho úspěchů při jejich prvních školních krůčcích. Rodiče prvňáčků obdrží od obce finanční dar 3 000 Kč na nákup školních potřeb.