Čítárna

 13. 11. 2017  Denisa Kolínská  aktuálně

Od září tohoto roku probíhá v naší základní škole činnost čtenářského klubu. Děti od páté do sedmé třídy se scházejí pravidelně každý pátek a tráví svůj čas s knihami. Během klubu pracují s texty různých žánrů a osvojují si čtenářské dovednosti. Nechybí ani dramatizace textů a hry k rozvoji čtenářství. Největší nadšení panovalo tento týden, když dětem přišly nové knižní tituly, které společně vybíraly podle svých zájmů. Všechny zakoupené knihy jsou financovány z projektu MŠMT jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.