Čapí hnízdo

 19. 10. 2017  Denisa Kolínská  aktuálně

   Dne 17. 10. 2017 jsme měli možnost navštívit EKOCENTRUM ČAPÍ HNÍZDO. Po příjezdu nás uvítala lektorka, která nás celým areálem Čapího hnízda provedla. Naše první kroky vedly k známému Čapímu hnízdu, po kterém se celá Ekofarma jmenuje. Cestou jsme potkali různé druhy plemen vzácných koní. Lektorka nám ochotně všechna plemena pojmenovala a něco málo k nim řekla. Vstoupili jsme do mohutného a okouzlujícího Čapího hnízda. Uvnitř se nacházela obrovská hala. Poté pod vedením průvodkyně jsme se seznámili s hospodářskými, chráněnými i exotickými zvířaty.

NĚCO Z HISTORIE:                                                                                      
 Areál farmy Čapí hnízdo stojí na místě, kde se dříve nacházela osada Kačerova Lhota. Tato osada zanikla a právě zde byl později vystavěn Dvůr Semtín. Celkem dvůr obhospodařoval na 136 hektarů půdy. Původně zemědělská činnost byla v roce 1875 doplněna na svou dobu moderním lihovarem. Po 2. světové válce začal postupně chátrat. Dnes na tomto místě stojí Ekofarma Čapí hnízdo.

      Jako bonus jsme za dobré chování dostali odměnu v podobě vstupu do lanového parku. Tímto článkem bychom chtěli poděkovat Ekocentru za umožnění exkurze, která byla zcela zdarma. Také Mgr. Haně Zemanové, která tento zájezd zorganizovala.

ZAJÍMAVOST: Toto Ekocentrum se jmenuje podle čápů, kteří začali komín bývalého lihovaru osidlovat v roce 1932.

 Adam Řehoř a Zlata Mašková   7. třída