Cesta lesních skřítků Ekolínů

 15. 11. 2017  Karolina Tvrdíková  aktuálně  les ve škole

“Ekolíní holky, kluci poznávají les.

Společně se od něj učí

jak se chovat dnes.

Lesní třída představuje všechny kamarády

Ekolíni, Ekolíni - pracujeme rádi!”

 

Ekolínci od 1.třídy povyrostli. Stali se z nich Ekolíni a svoje poznatky ze života školní

zahrady rozšiřují dál. Hlavním cílem nového programu 2.třídy “Les ve škole, škola v lese”, je

skutečný les.

Les a jeho společenství ve všech ročních dobách.

Ve škole děti poznaly školní skřítky, kteří se ocitli v neznámém lese. Stále nám posílají

dopisy s prosbou o pomoc, jak najít z lesa cestu zpět. Cesta je plná úkolů, pozorování,

vnímání, zkoumání.

Asi nejvíce nás zatím zaujala výprava do opravdového lesa “Peklo”, kde jsme zjišťovali

zákonitosti podzimu v přírodě. Sledovali jsme změny života rostlin a živočichů, pobytová

znamení zvířat v terénu. Učili jsme se dívat, poslouchat, osahat vše, co nám les dává.

Děti se prostřednictvím programu her v terénu a přímého pozorování vžijí dál do konkrétního

živočicha. Záznamy zážitků píší do svého lesního deníku. Z vybraných pohádek porovnávají,

jak se liší les a chování lesních zvířat v pohádce oproti skutečnosti.

V listopadu nás čeká beseda o myslivosti s panem Pavlem Čižinským. Moc se těšíme.

Les mají děti rády. Je pro ně místem pro hru a učení. Vytváří si osobní vztah k rostlinám a

živočichům, konkrétním místům i lesu jako celku.

Vlastním zkoumáním objevují děje, které se tu uskutečňují - život i smrt rostlin a živočichů,

jejich závislost na sobě i vzájemný vliv člověka a lesa.

Pomocí příběhu ztracených skřítků otvíráme odlišné formy učení. Někomu stačí číst a

přemýšlet, někteří si potřebují na vše přímo sáhnout a vyzkoušet. A to nás právě baví.