Minulost nezměním, budoucnost je na mně

 16. 11. 2017  Denisa Kolínská  aktuálně

24. října se uskutečnil pro žáky 8. a 9. třídy interaktivní výukový program, který připravila organizace Jihočeské matky. Program byl pojat jako simulační hra, ve které si účastníci mohli v konkrétních rolích vyzkoušet rozhodovací proces o umístění podzemního úložiště jaderného odpadu v lokalitě Chyšecka. Simulační hra vycházela z reálných procesů a směrovala k tomu, aby si žáci sami pokládali zásadní otázky související s možnostmi lokálního rozhodování.