Návštěva knihovny

 30. 10. 2017  Denisa Kolínská  aktuálně

V úterý 24. 10. 2017 byla výuka čtení a literární výchovy pro děti druhé třídy netradiční. Neučily se ve škole jak je tomu každý den zvykem, ale hodinu českého jazyka strávily v místní knihovně.  Nejdříve si prohlédly knihovnu a dále aktivně pracovaly s abecedou, seznámily se s knihami a některé hledaly ve jmenném katalogu. Další část byla zaměřena na knihu „Honzíkova cesta“, kterou právě děti ve druhé třídě s paní učitelkou Mgr. Lenkou Pešičkovou čtou. Každý předvedl svou  čtenářskou dovednost a poté vyplnil připravený pracovní list. Název knihy, jméno autora, jméno ilustrátora, počet stran. Do povídání o obsahu knihy pak děti doplnily zbývající text a namalovaly obrázky podle zadání. A protože nejcennějším pokladem Honzíka z „Honzíkovy cesty“ od Bohumila Říhy byla duhová kulička, každý si ji jako dárek na památku i odnesl.

                                                                                                                     Lenka Kváčová - knihovnice