Přednáška ,,Můžeš si vybrat“

 30. 9. 2017  Denisa Kolínská  aktuálně

   Dne 26. 9. 2017 k nám do chyšecké základní školy přijel pan Mgr. Pavel Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí – České Budějovice. Cílem bylo seznámení nás, žáků druhého stupně, s tím, zda je lepší využívat přírodní nevyčerpatelné nebo vyčerpatelné neobnovitelné zdroje, které pomalu ubývají. Vysvětlil nám skutečnosti, které se týkají energie pro budoucnost. Informoval nás o významu energie pro naši civilizaci, pro představu jsme mohli vidět různá grafická zpracování o přehlednosti spotřeby elektřiny, fosilních paliv, vysvětlil výhody využívání nevyčerpatelných zdrojů, představil nám nízkoenergetické pasivní domy a jejich výhody. Vysvětlil nám, jak ušetřit a uspořit energii, seznámil nás s projektem „DESERTEC“ a také představil různé druhy elektráren. Nakonec se všichni žáci zapojili do soutěže, která shrnula informace z přednášky. Žáci tak měli možnost vyhrát tričko anebo kšiltovku. Výhercem se stal žák 8. třídy Petr Pechlát a žák 7. třídy Jiří Jindra.  Panu Mgr. Pavlu Vlčkovi jsme tak nakonec poděkovali bouřlivým potleskem za krásnou přednášku, která byla ukončena větou, „Můžeš si vybrat -  slunce, nebo jaderná elektrárna.“

Adéla Votrubová

9. třída