Připomenutí 55. výročí otevření nové školní budovy v Chyškách

 1. 10. 2017  Denisa Kolínská  aktuálně

Připomenout 55 let od otevření nové školní budovy v Chyškách a obnovit své vzpomínky si přišli mnozí starší občané, mladší pak získat informace o životě školy té doby. Vedení školy pojalo oslavu v menším rozsahu, tím však přátelštější a vřelejší. Byla připravena důstojná oslava výročí výzdobou budovy, množstvím fotografií, vystavením kronik a především milým přijetím nás - hostů a diváků ve škole. Všichni ze školy se mají čím chlubit. Přítomní se zaujetím poslouchali vyprávění – vzpomínky paní Olgy Urbanové, učitelky, manželky bývalého ředitele Bohuslava Urbana. Obdivovali jsme, jak podrobně dokázala vyprávět události kolem školy té doby. Vyučovalo se tenkrát ve dvou starých budovách a ony už nemohly vyhovovat svým stavem. Bohuslav Urban si od svého nástupu do funkce ředitele školy roku 1955 stanovil cíl postavit novou školní budovu. Věnoval mnoho úsilí tomuto úkolu, bylo dost překážek, ale přece pomocí funkcionářů obce, okresu i kraje byla nová budova otevřena 2. září 1962.

Škola zde v Chyškách vždy byla propagátorem kultury a je stále. Zde by byla k připomenutí práce učitelky Marie Boháčové v oblasti amatérského divadla a estrád. Svým nadšením dokázala získat mnohé učitele pro spolupráci. Ředitel Bohuslav Urban byl známým pěstitelem ovocných stromků. Vyhledával v okolí plané stromy a z jader vypěstoval roubováním a očkováním mnoho kvalitních ovocných jedinců. O svých zkušenostech s pěstováním stromků ve zdejších podmínkách také někdy přednášel u docenta Pravdy na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích.

Budova školy v uplynulé době doznala stavebních úprav – vždy ku prospěchu. Působení učitelů ve škole zde bylo vždy a je stále významným posláním. Ve škole je znát snahu a tím výsledky v učení a výchově. Vše je zde upraveno s citem a vkusem - jak v budově, tak v okolí budovy. Přejeme my, hosté , všem ve škole další úspěchy v práci s dětmi, klid, pohodu, dále pochopení a dobré zdraví. Díky vám všem ve škole! Odcházíme z oslavy potěšeni a spokojeni.

Slavomír Novák

 

http://pisecky.denik.cz/zpravy_region/pripomenuti-55-vyroci-otevreni-nove-skolni-budovy-v-chyskach-20170929.html