Seminář dobré praxe

 7. 11. 2017  Karolina Tvrdíková  aktuálně  ekoškola

Na 31. 10. připravila krajská koordinátorka Ekoškoly Tereza Velehradská Seminář dobré praxe. Zástupci šesti Ekotýmů se sešli v prostorách Základní školy J. K. Tyla v Písku. Cílem setkání byla tvorba analýzy a plánu. Dostatek času byl také věnován vzájemnému sdílení zkušeností.