Světový den zvířat

 6. 10. 2017  Denisa Kolínská  ekoškola  aktuálně

V roce 1226 zemřel František z Assisi, patron zvířat, který celý svůj život zasvětil péči o nemocná a opuštěná zvířata. V roce 1931 se ve světě na jeho počest začal slavit svátek zvířat. Česká republika si tento den začala připomínat v roce 1994.

Naše škola se letos připojila k oslavám. Ve vestibulu školy byly vystaveny výtvarné a slohové práce žáků na téma “zvíře”. Proběhla veřejná sbírka ve prospěch občanského sdružení PESOS. Žáci si mohli zakoupit magnetky s obrázky zvířat. Vybraná finanční částka bude využita na veterinární péči a na zajištění krmiva pro zvířata bez domova. Děti se nejvíce těšily na přednášku Martina Hůlky a Barbory Tylové  o ohrožených zvířatech. Přednášející přijeli ze ZOO Větrovy a velký zájem byl o jejich zvířecí doprovod - o psa Nelu, želvu, agamu Oskara a morče.
Cílem Světového dne zvířat je  především připomenutí, že i zvířata jsou součástí naší planety a naše chování k nim by mělo být ohleduplné. A  to se, doufám, v naší škole podařilo.