Třeboňsko

 14. 9. 2017  Denisa Kolínská  ekoškola  aktuálně

V minulém školním roce se podařilo naší škole obhájit již potřetí titul Ekoškola. Největší podíl na tom měli členové Ekotýmu. Za svoji práci byli odměněni třídenní pobytovou exkurzí na Třeboňsko, která se uskutečnila v termínu 11. – 13. září. Žáci byli ubytováni v penzionu Mlýnský dvůr a bohatý environmentální program pro ně nachystala Cassiopeia – centrum ekologické a globální výchovy z Českých Budějovic.

První den před obědem děti prozkoumávaly staré duby na hrázi Opatovického rybníka. Odpoledne absolvovaly program „Pod dubem, za dubem“, který probíhal na území přírodní památky Branské doubí. V úterý dopoledne na žáky čekal program „Rybník jako dům“. Jednalo se o pozorovatelské, výzkumné i hravé aktivity zaměřené na ekosystém rybníka, vodní živočichy a rostliny, který probíhal u rybníka Stavidlo. Odpoledne jsme se vypravili do Třeboně, navštívili jsme záchrannou stanici pro volně žijící živočichy a prohlédli jsme si historickou část města. Třetí den dopoledne patřil aktivitám, při kterých si žáci zopakovali nové poznatky. Také se vypravili za Čertovým dubem, o němž vypráví místní pověst.

Hlavním cílem pobytové exkurze bylo oslovit děti přírodou, přesvědčit je, že stojí za to být v přírodě. Žáci měli příležitost k hlubšímu porozumění přírodním jevům a chápání souvislostí, v nichž jednotlivé znalosti nabývají smyslu.

Pobytová exkurze se uskutečnila díky finanční podpoře Jihočeského kraje a zřizovatele školy – obce Chyšky.