Čtenářský klub

 11. 2. 2018  Denisa Kolínská  aktuálně

Od září letošního roku běží na naší škole čtenářský klub, jehož maskotem se stala sova Elvíra jako symbol vědomostí a moudrosti, které bývají většinou ukryté právě v knihách.

Do klubu mohou chodit děti od druhé do deváté třídy. Scházíme se pravidelně v úterý a v pátek od 12.30 do 14 hodin. Tento čas je naplněn vhodnými aktivitami – čteme společně i každý sám, povídáme si, nasloucháme jeden druhému a navzájem si doporučujeme knihy. Klub dává také čtenářskou příležitost dětem, které nemají doma čtenářsky podnětné prostředí a přístup ke knihám. Děti takovou příležitost vesměs rády a aktivně využívají. Naše čítárna je vybavena novými knihami a často přinášejí žáci i své vlastní knihy, které si půjčují navzájem. Pravidelnou součástí schůzek je i výběr knihy na doma, děti si odnášejí knihu rozečtenou i nově vybranou.

Naším cílem je posilovat u dětí čtenářské návyky a radost z četby. Myslíme si, že toto vše jim může pomoci při dalším vzdělávání.

                                                                               Vedoucí čtenářského klubu – Alena Málková, Iva Pospíšilová