Celoškolní soutěž

 8. 2. 2018  Karolina Tvrdíková  aktuálně  ekoškola

Vyhlášení výsledků celoškolní soutěže za první pololetí školního roku 2017/2018

Ve středu 31. ledna proběhlo vyhodnocení celoškolní soutěže. Výsledky tříd byly velmi vyrovnané. Ceny pro vítěze poskytl Spolek rodičů.

 

Ekohlídka

Ekohlídka hodnotí: pořádek ve třídě, množství květin, kvalitu péče o květiny, přítomnost Ekokodexu a cedulek u vypínačů a umyvadla, kvalitu třídění odpadků. Ekohlídku tvoří Stela Fridrichová a Tereza Kváčová z 8. třídy.

1.- 3. místo - 48 bodů - 2.třída

1.- 3. místo - 48 bodů -  5.třída

1. - 3. místo - 48 bodů - 6.třída

 

Třídění papíru

Správnost třídění hodnotí žáci 7. třídy při hodinách pracovní výchovy.

1. místo -  24 bodů - 7 třída

2.- 4.místo - 23 bodů - 3.třída, 4.třída, 5.třída