Čtenářská dílna v Obecní knihovně Chyšky

 2. 4. 2018  Denisa Kolínská  aktuálně

27.března druháci navštívili opět místní knihovnu.

Proběhla zde Čtenářská dílna věnovaná tentokrát knize Václava Čtvrtka “ Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky”.

Cílem čtenářských dílen je nejen zdokonalování čtenářských dovedností, ale i práce s textem, s mluvním projevem,dramatizace krátkých úseků, prohloubení věcných znalostí, popřípadě propojení pracovních a výtvarných činností.

Příběh “Semínka” dokonale prohloubil čtenářskou gramotnost. Společně jsme četli text, pracovali s atlasy rostlin, plnili úkoly pracovních listů, kreslili. Za vzornou práci jsme dostali od paní knihovnice do ochrany skutečnou fialku.

Dílna se moc povedla a už se těšíme na další spolupráci.


Mgr. Lenka Pešičková