Den naruby

 28. 3. 2018  Denisa Kolínská  aktuálně

28. března se slaví Mezinárodní den učitelů. V tento den se v roce 1592 narodil Jan Amos Komenský - učitel národů. Na naší škole tento svátek slavíme každoročně tak, že žáci 9.třídy vstupují do rolí učitelů. Žáci si vylosovali, ve které třídě a jaký předmět budou učit, domluvili se s daným vyučujícím na probíraném učivu a vytvořili si přípravy na hodiny. Ve druhé třídě vyučovali Petr Šimák a Daniel Branšovský, ve třetí třídě Adéla Votrubová a Violeta Zemanová. Vyučujícími ve čtvrté třídě se stali Jakub Procházka a Martin Lívanec. Žáci prvního stupně volili učitele, jehož výuka je více zaujala. Ve druhé třídě to byl Petr Šimák, ve třetí Adéla Votrubová a u čtvrťáků vyhrál Martin Lívanec.

Žáci deváté třídy přiznali, že práce učitele je náročná.