Doučování

 3. 1. 2018  Denisa Kolínská  aktuálně

V prvním pololetí školního roku 2017/2018 byl pro vybrané žáky 4. a 5. třídy zaveden kroužek Doučování. Kroužek byl pro zvolené děti povinný a zcela zdarma. Vždy v úterý jsme se sešli na 60 minut a řešili matematické úlohy, které žákům dělaly problémy a potřebovali je více procvičit. Ač se jednalo o hodinu navíc, většinou se děti těšily a u těch, které chodily pravidelně, došlo i k výraznému zlepšení a získání jistoty při počítání.

                                                                                                                     Květa Průšová, vedoucí kroužku