Harry Potter ve čtenářském klubu

 10. 5. 2018  Denisa Kolínská  aktuálně

Dne 4. 5. 2018 proběhl ve čtenářském klubu ZŠ Chyšky Den s Harry Potterem. Paní knihovnice z chyšecké knihovny Lenka Kváčová byla tak hodná, že přijala pozvání ke spolupráci na čarodějnických soutěžích. V úvodu byli žáci rozděleni do čtyř skupin podle kolejí v Bradavicích – Nebelvír, Havraspár, Mrzimor a Zmijozel. Losovali si z klobouku přímo svou kolej, následně obdrželi erb na krk právě s názvem své koleje. Po rozdělení byla žákům vysvětlena pravidla a upřesněny úkoly. Čekalo na ně
mnoho zajímavých aktivit, museli vyplnit pracovní listy o knihách s Harry Potterem, nacvičit scénář
podle knihy Harry Potter a prokleté dítě, vymyslet zaklínadlo a čarodějnickou hádanku, najít
informace o spisovatelce J. K. Rowlingové, vymyslet fantasy zvíře a nakreslit obrázek podle návodu
v angličtině. Po splnění všech úkolů došlo na vyhodnocování. Výsledky byly překvapivé, neboť i
v reálném životě mezi sebou vedly boj koleje Nebelvír a Zmijozel. Celá soutěž nakonec skončila,
stejně jako v knize, výhrou Nebelvíru. Na druhém místě se umístil Zmijozel, těsně za ním Havraspár a
na čtvrtém místě skončil Mrzimor. Pro všechny byly připraveny sladké odměny a vítězové si odnesli i
kouzelnické hůlky. Moc se těšíme na další spolupráci s knihovnou.