Leden

 20. 12. 2018  Karolina Tvrdíková  plán akcí

Akce leden 2019

2. 1. vánoční prázdniny žáků

11. 1. generální zkouška předtančení na školní ples

12. 1. XVII. školní ples

14. – 18. 1. – sběr papíru a elektrospotřebičů

14. -  18. 1. lyžařský výcvikový kurz

16. 1. okresní kolo Dějepisné olympiády

24. 1. žákovský parlament

24. 1. třídní schůzka – 9.třída – 15:30

28. 1. pedagogická rada – 12:30

29. 1. okresní kolo Olympiády v českém jazyce

31. 1. ukončení 1. pololetí – předávání vysvědčení