Listopad

 23. 10. 2018  Karolina Tvrdíková  plán akcí

Akce listopad 2018

  1. 11. plavecký výcvik 2., 3., 4. třída

  7. 11. setkání Ekoškol – České Budějovice

  8. 11. plavecký výcvik 2., 3., 4. třída

  9. 11. Světový den Ekoškol

11. 11. Svatý Martin – akce SRPDŠ – 16:00

12. 11. návštěva Dětského dopravního hřiště Tábor – 4. třída

12. 11. pedagogická rada – 12:30

13. 11. beseda Odpady – 6. – 9. třída

15. 11. třídní schůzky  -  15:30

15. 11. informační schůzka – zájezd Londýn – 16:30

26. 11. divadelní představení Poví ti to přísloví – 1. – 5. třída