Návštěva školky a vysvědčení

 5. 2. 2018  Denisa Kolínská  aktuálně

V poslední lednový den, tedy v den svého prvního vysvědčení, navštívila první třída ZŠ Chyšky mateřskou školu. Předškolním dětem se žáci přišli pochlubit, jak velký pokrok za půl roku ve škole udělali. Přečetli dětem pár stránek ze svého slabikáře, napsali krátké věty, předvedli, jak dobře zvládají jednoduché počty, a nakonec se pochlubili i známkami v notýsku. Jak hezky tento den v první třídě začal, tak také skončil, a to slavnostním předáním prvního pololetního vysvědčení nazvaného Pololetní školáček.

                                                                                                                                     Mgr. Jaroslava Petáková