Otevření doskočiště

 10. 9. 2018  Monika Bardová  aktuálně

Dne 6.9.2018 se v Základní škole Chyšky uskutečnilo slavnostní otevření nového doskočiště, které bylo z části financované Jihočeským krajem z programu Podpora sportu – rekonstrukce a opravy sportovišť a část hradila Obec Chyšky. V úvodu programu zazněly slavnostní proslovy ředitelky školy Moniky Bardové,  učitele tělesné výchovy Jakuba Bardy a Jaroslava Kubece, který je jednatelem firmy PEZESTAV. Následovalo přestřižení pásky a první skok do dálky. Poté vystoupila šestá třída se svým sportovně tanečním vystoupením. Na konci programu si skok daleký vyzkoušeli vybraní žáci z každé třídy. Velké díky patří firmě PEZESTAV za to, že nám pomohla realizovat projekt a postavila nové doskočiště. Už se těšíme na jeho pravidelné využívání.