Prosinec

 28. 11. 2018  Karolina Tvrdíková  plán akcí

Akce prosinec 2018

  1. 12. rozsvícení vánočního stromu na návsi

  4. 12. veřejná sbírka – Fond Sidus, Život dětem

  5. 12. Mikulášská obchůzka

  6. 12. žákovský parlament

  6. 12. Den otevřených dveří SOŠ a SOU Milevsko, exkurze ZVVZ – 8. a 9.třída

11. 12. Předvánoční setkání od 16:00

13. 12. soutěž Mladý chemik

19. 12. vánoční koncert – kostel Chyšky

20. 12. vánoční florbalový turnaj

21. 12. vánoční besídky

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 – vánoční prázdniny žáků