Říjen

 27. 9. 2018  Karolina Tvrdíková  plán akcí

Akce říjen 2018

  1. 10. vánoční fotografování – 1.- 5.třída

  4. 10. plavecký výcvik 2., 3., 4. třída

  4. 10. Věda nás baví – otevřená hodina

  5. 10. návštěva Pražského hradu a výstava Doteky státnosti – 6. – 9.třída

  8. 10. výukový program Tonda Obal  1.- 9. třída

10. 10. Den otevřených dveří

11. 10. plavecký výcvik 2., 3., 4. třída

11. 10. žákovský parlament

11. 10. florbalový turnaj Milevsko – 4., 5. třída

12. 11. výlov rybníka Rožmberk -  akce Jihočeské hospodářské komory – 7. – 9.třída

18. 10. plavecký výcvik 2., 3., 4. třída

25. 10. plavecký výcvik 2., 3., 4. třída

29. – 30. 10. podzimní prázdniny žáků