Rytíř čtení

 8. 5. 2018  Denisa Kolínská  aktuálně

V pátek 4. května proběhlo na Obecním úřadu v Chyškách za účasti rytíře – starosty obce Miroslava Maksy – slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Porota si poslechla všechny čtenáře při jejich čtení a na závěr měla velmi nelehký úkol – vybrat nejlepšího čtenáře, který se stane rytířem. Vítězem a tedy Rytířem čtení se stala hned dvě děvčata najednou – Sára Pechlátová a Rozárka Kortanová. Obecní úřad připravil dětem krásnou rytířskou slavnost a nechyběl ani velký dort se sovičkami - symbolem moudrosti. Celá akce byla zakončena návštěvou místní knihovny. Od knihovnice Lenky Kváčové dostal každý malý čtenář dáreček a průkazku do knihovny a mohl si hned vybrat a zapůjčit svou první knihu.

Mgr. Jaroslava Petáková