Schůzka Spolku rodičů

 7. 2. 2018  Karolina Tvrdíková  aktuálně  spolek rodičů


Vážení rodiče,
zveme Vás tímto na schůzi Spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Chyšky, která se bude konat v úterý 13.2.2018 od 18:00 hod. v jídelně základní školy (pro vstup použijte boční vchod).

Na programu schůze bude:
1. Vyhodnocení akce Vánočního setkání v ZŠ
2. Vyhodnocení akce XVI. Školní ples
3. Vyhodnocení akce Sběr papíru - 1. kolo
4. Zpráva hospodáře
5. Plán činnosti na 2. pololetí šk. r. 2017/2018
6. Plánování a odsouhlasení příspěvků - odměny žákům ZŠ, Rytíř čtení, upomínkové předměty pro žáky 9. třídy....
7. Diskuze