Školní časopis roku 2018

 3. 5. 2018  Karolina Tvrdíková  aktuálně  soutěže a olympiády

Dne 27. 4. 2018 se vydali naši žáci jako zástupci Školních novin a Čtenářského zpravodaje na vyhlášení
Školního časopisu roku 2018, které se konalo v Českých Budějovicích v kině Kotva. Během dopoledne
nás čekal bohatý program. Nejprve nám přišel povyprávět své zážitky ze života i práce reportér
Tomáš Poláček. Následovalo povídání o činnosti Eurocentra v Českých Budějovicích, které se
zaměřuje na podporu studentů formou realizace jejich projektů. Jako dárek pro účastníky soutěže byl
promítán přírodovědný dokument Planeta Česko. Po závěrečném vyhodnocení soutěže si oba naše
časopisy odnesly čestné uznání. Čtenářský zpravodaj obdržel čestné uznání za originální autorské
kresby a inspirativní obsah školního časopisu, Školní noviny za kvalitní fotografie, omalovánky a křížovky.