Světový den vody

 23. 3. 2018  Denisa Kolínská  aktuálně  ekoškola

Svátek vody se slaví 22. 3. Termín zvolila v roce 1993 Organizace spojených národů a cílem je upozornit na význam vody pro život.

Žáci naší školy se k oslavám připojili v pátek 23. 3. Na shromáždění ve vestibulu vystoupili postupně žáci 3. – 9. třídy a seznámili ostatní s vybraným tématem. Třeťáci nám doporučili, jak v domácnosti můžeme šetřit vodou. Čtvrtá třída vysvětlila koloběh vody v přírodě. Žáci páté třídy vtipnou scénkou seznámili spolužáky se spotřebou vody na osobu a den. Šesťáci pohovořili o rozdělení vody na planetě. Sedmá třída si vybrala téma Spotřeba vody na výrobu a pěstování. Osmáci zkoumali obsah a funkci vody v lidském těle. Žáci posledního ročníku nám přiblížili, co se děje v čistírně odpadních vod.

Dále byl na pořadu výukový program, který pro žáky nachystalo centrum Ochrana fauny ČR z Hrachova u Sedlčan. Žáci se seznámili s vodními organismy.

Součástí Dne vody byla také výstava výtvarných prací žáků s vodní tematikou.