Tonda Obal na cestách

 9. 10. 2018  Denisa Kolínská  aktuálně  ekoškola  recyklohraní

Školní vzdělávací program Tonda Obal na cestách společnosti EKO-KOM se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku.
Naši školu navštívily 8. října lektorky společnosti EKO-KOM a žákům 1. – 9. třídy připomněly zásady správného třídění.