Žákovská knihovna

 5. 9. 2019  Denisa Kolínská  školní rok aktuální

Žákovská knihovna ZŠ Chyšky se nachází v čítárně (čtenářský klub). Pro žáky, kteří si chtějí vypůjčit knihu, je otevřena v tyto dny a hodiny:

Pondělí: 12.30 – 14.00

Čtvrtek: 13.00 – 14.30

Během hodin českého jazyka, které jsou realizovány v čítárně.

Popř. kdykoliv po domluvě s učitelem.