Zápis do 1. třídy

 10. 4. 2018  Denisa Kolínská  aktuálně

Dne 6. dubna 2018 proběhl v ZŠ Chyšky zápis budoucích prvňáčků. Letos přišlo celkem 20 dětí.

Celý zápis se nesl v duchu indiánů. Po příchodu do školy obdržel každý žák kartičku, na kterou získával razítka za splněné úkoly. Představit se, zazpívat písničku, namalovat obrázek, spočítat předměty, zakreslit předepsané tečky, pojmenovat geometrické tvary, opsat slovo, zavázat kličku nebo alespoň zkusit uvázat uzel – to vše budoucí prvňáčci zvládli na výbornou, a proto jich příští rok 18 zasedne do školních lavic. U dvou dětí rodiče zvažují odklad školní docházky.

Ve školní družině vyrobily děti spolu s vychovatelkou a asistentkami nádherné postavičky indiánů a indiánek jako odměnu za úspěšně zvládnutý zápis. S diplomem a dalšími dárečky odcházeli budoucí prvňáčci spokojeně domů.

Za pomoc při zápisu děkuji vedení školy, všem kolegyním z 1. stupně, panu učiteli Josefu Vachtovi a děvčatům ze čtvrté třídy, která v převlečení za indiánky provázela přítomné rodiče a děti celým zápisem.    

                                                                                                                                                    Mgr. Květa Průšová