3. třída

 19. 11. 2019  Denisa Kolínská  les ve škole

V letošním roce se třetí třída zapojila do programu Les ve škole, škola v lese, pracujeme podle metodiky „Tajemství vody v lese“. Při hodinách prvouky objevujeme přírodu všemi smysly a tím i krásné prostředí Chyšek. Chodíme do lesa, na louku, pole i k rybníku. Poznatky si zapisujeme do pracovních listů, vybarvujeme, kreslíme a diskutujeme na téma příroda a její proměny. Na závěr se vždy každý z nás zhodnotí a najdeme si čas na některou z pohybových aktivit, při které zažíváme společně spoustu legrace.                                                             

Veronika Hadáčková a žáci 3.třídy