Člověče, nezlob se a recykluj!

 20. 5. 2019  Denisa Kolínská  recyklohraní

4. úkol: Člověče, nezlob se a recykluj!

V posledním úkolu letošního školního roku s názvem „Člověče, nezlob se a recykluj!“ se žáci blíže seznámili s recyklačním procesem, zkoumali, co se děje s elektrospotřebiči poté, co je ve škole odevzdají k recyklaci. Zjistili, že je to poměrně akční podívaná – elektro se třídí, drtí, separuje a úplně na konci vznikají suroviny pro nové výrobky. 

Na prvním stupni úkol plnili druháčci s třídní učitelkou Jaroslavou Petákovou. Podle předlohy nakreslili a z dílků poskládali recyklační schéma.

Žáci druhého stupně, kteří navštěvují Klub logiky, s vedoucí kroužku Denisou Kolínskou připravili deskovou hru inspirovanou recyklačním procesem.