Den Země

 17. 4. 2019  Denisa Kolínská  aktuálně  ekoškola

Den Země je den věnovaný Zemi, každoročně se koná 22. dubna. První Den Země byl slaven v roce 1970 v San Francisku. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty.

V současné době slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve více jak 193 státech světa. Den Země se tak stal největším  svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

Naše škola se tradičně připojila k oslavám. Ve středu 17. dubna žáci pracovali na školní zahradě a pomáhali s úklidem zelených prostranství obce Chyšky. Prvňáci a druháci zbavovali přírodu odpadků při vycházce na Peklo. Žáci třetí třídy se vydali směrem k Panskému rybníku a cestou sebrali několik pytlů odpadu. Čtvrtá třída uklízela v parčíku u kravína, páťáci zvelebovali park před kulturním domem. Žáci šesté, sedmé a osmé třídy měli na starosti úpravu prostranství mezi bytovkami. Chlapci z osmé třídy natírali houpací sestavu na školní zahradě a deváťáci obnovovali nátěr venkovní učebny.


Aktivitou, která navazuje na Den Země,  je kampaň Obyčejného hrdinství. Naše škola se zapojí v týdnu od 22. do 28. dubna. Cílem je, aby si lidé uvědomili dopad svého životního stylu na životní prostředí.