Ekolínci na podzim

 9. 12. 2019  Denisa Kolínská  les ve škole

Žáci 1. třídy se s velkou radostí zapojili do školního EVVO programu “Les ve škole, škola v lese”.

Program je zaměřen na environmentální výchovu žáků naší školy. Prolíná se všemi předměty, cíleně prochází přírodou školní zahrady, lesem a přírodou Chyšek.

Heslo Ekolínků: “ Ekolínku, Ekolínku, udělej si pro nás chvilku,

    chceme poznat přírodu i tu naši zahradu.

    Učíme se spolu rádi, jsme společní kamarádi!”

Takhle budíme skřítka Ekolínka a jeho skřítky pomocníky. S nimi to není jen tak. Žáci se o své skřítky musí starat. Každý skřítek vlastní svůj Pokladník, který naplňujeme nalezenými  poklady ze zahrady, z lesa, z vycházek. Většinou se jedná o přírodniny, které se učíme poznávat a pracovat s nimi.


V září jsme si stanovili pravidla chování v přírodě, školní zahradu jsme poznávali všemi smysly. Lípa se stala “naším” stromem. Ve všech ročních obdobích pozorujeme  znaky líp /listy, plody, kůru, tvar koruny../, jak žije, co nám přináší, čí je domovem.

V říjnu jsme se zaměřili na sklizeň ovoce a zeleniny na  zahradě. Pracovali jsme na školním pozemku, sbírali přírodniny, pozorovali listy a plody, které jsme využili ve výuce. Blíže jsme se seznámili s bramborami a uskutečnili třídní Bramboriádu.

Zjistili jsme, že kompost je v zahradě jedno z nejdůležitějších území pro využití všech zbytků rostlin, pro obnovu půdy.

V listopadu jsme venku vytvářeli  přírodní obrazy. Padl první mráz a zahrada se změnila na bílé království. Jak je to tedy s tou vodou a teplotou? Pomocí lupy jsme zkoumali stopy jinovatky a zahráli si spoustu her v prvních náznacích zimy.


Na zimu se moc těšíme. Hlavní starostí budou krmítka na stromech, čeká nás vycházka k jelenům pana Čižinského a les Peklo, kde máme v plánu pozorovat jehličnaté stromy.


Lenka Pešičková