Ekolové na poslední výpravě “Za lesem”

 25. 6. 2019  Denisa Kolínská  les ve škole

Poslední výprava třeťáků Ekolů připadla symbolicky na 1. letní den 21.června. Hlavním tématem činnosti byl svět rostlin letní louky za lesem. Úkolem bylo samostatně pracovat ve skupinách. Děti potřebovaly atlasy rostlin, zápisníky a pozorovací lupy. Cílem bylo najít rostliny pro sestavení receptu na kouzelný lektvar, složený především z léčivých bylin. Ty bylo nutno nejen najít, ale i popsat, zakreslit, najít přesný název bylin v atlasech, vyhledat léčivou účinnost. Dále kouzelný lektvar “uvařit” a zapsat, v čem je kouzelný a výjimečný. Další práce nás tedy čekala ve škole. Tam byla i ochutnávka lahodné vody ochucené bezem a mátou. Super práce! Poslední výprava Ekolínů v programu “Les ve škole, škola v lese” uzavřela celoroční putování, poznávání, nabírání nových zkušeností a praktických dovedností. Prošli jsme na podzim polem a sadem, v zimě jehličnany, na jaře cestou vody a v létě loukou. Strávili jsme spoustu času hlavně v přírodě okolí naší školy a Chyšek. Les “Peklo”, za kterým se vše odehrává, se změnil. Z části jeho území se stala paseka. Naše hra “Na stromy” se stala zajímavější. Paseka je symbolem změny lesa, vytvoření nových propojení, nových vztahů přírodních ekosystémů. Stačí se jen dobře koukat. Každého čeká prázdninové putování a výlety přírodou. Hodně poznávejte.
Přejeme všem krásné prázdniny!

       
Ekolové 3. třídy a Lenka Pešičková