Evropský den jazyků

 26. 9. 2019  Denisa Kolínská  aktuálně

Dne 26. září se slaví Evropský den jazyků, jehož hlavními cíli je zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělávání, podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění; propagovat jazykové a kulturní bohatství Evropy a povzbudit celoživotní jazykové vzdělávání ve škole i mimo ni. Jelikož ani v naší škole neopomíjíme důležitost jazyků, osmá a devátá třída se zúčastnila jazykového workshopu zaměřeného na němčinu. Všichni žáci druhého stupně pak měli za úkol v rámci anglického jazyka vytvořit plakát o zemi, jejímž úředním jazykem je právě angličtina. Nebo si mohli vybrat kterýkoli z evropských jazyků a opět prostřednictvím plakátů informovat ostatní o vzniku jazyka, jeho rozšíření a počtu uživatelů. Všechny práce zdobí vestibul školy.