Jak předejít šikaně

 19. 2. 2019  Denisa Kolínská  aktuálně

Ve čtvrtek 14. 2. 2019 se na naší základní škole uskutečnila přednáška na téma: I MATTER aneb Jak předejít šikaně. Přednáška byla pojata jako prevence šikany. Děti se v hodinovém bloku dozvěděly krátkou charakteristiku a druhy šikany, následně si pomocí praktických příkladů a různých cvičení i uvědomily závažnost problému šikany. Na závěr se mohly zeptat na věci, které je k tématu zajímaly. Všechny děti se s chutí zapojily. Přednáška byla zajímavá, zábavná i poučná.

Mgr. Jakub Barda