Leonardo da Vinci

 25. 9. 2019  Denisa Kolínská  aktuálně

V úterý 24. 9. 2019 přijela do ZŠ Chyšky opět po čase skupina historického šermu Renegáti, tentokrát s programem Leonardo da Vinci. Program vznikl u příležitosti uplynutí 500 let od smrti tohoto génia. Žáci nejprve zhlédli hrané scénky o Leonardově životě a díle. V druhé části programu pak procházeli interaktivní výstavou. Prohlédli si reprodukce některých děl Leonarda da Vinci a především modely jeho vynálezů s možností vyzkoušet jejich funkčnost. Nechyběla ani reflexe pořadu v podobě pracovních listů. Žáci si úměrně ke svému věku odnášeli z pořadu každý něco jiného, ale všichni se shodli na tom, že to byl pořad velmi zajímavý - poučný i zábavný.