Ohlédnutí za úspěchy chyšeckých žáků

 19. 6. 2019  Denisa Kolínská  aktuálně

Žáci Základní školy Chyšky se i v tomto školním roce zúčastnili celé řady vědomostních, recitačních, výtvarných a sportovních soutěží, v nichž často dosahovali vynikajících úspěchů. Jakub Štván z 9. třídy ve velké konkurenci ostatních škol ve vědomostních soutěžích dokonce třikrát postoupil do krajského kola v Dějepisné, Fyzikální a Chemické olympiádě. Krajského kola se zúčastnil i s družstvem svých spolužáků, když vyhráli branné závody. Spolu s ním reprezentovali školu v krajském kole v Českých Budějovicích i Petr Pechlát, Lukáš Kváča, Stela Fridrichová, Monika Melkesová, Tereza Kváčová.

Petr Lívanec ze 7. třídy se umístil na 1. místě v okresním kole Zeměpisné a Astronomické olympiády, v obou olympiádách postoupil i do krajského kola. Dále obsadil i 2. – 4. místo v okresním kole Matematické olympiády.

Iveta Ondráčková ze 7. třídy reprezentovala školu v okresním kole Biologické olympiády a postoupila do krajského kola.

V matematické soutěži Pythagoriáda si velice dobře vedl Vít Novák ze 6. třídy a obsadil 2.- 3. místo.

Kryštof Josef Kortan z 1. třídy přivezl 3. místo z okresního kola Přehlídky dětských recitátorů.

Ve výtvarné soutěži Evropské velikonoční tradice se ve své kategorii umístila na prvním místě Michaela Marešová ze 6. třídy.

Tradičně úspěšní jsou žáci v Dopravní soutěži mladých cyklistů. I letos obsadilo družstvo ve složení Lukáš Novák, Vít Novák, Adéla Tejnorová a Kateřina Zdeňková 1. místo a postoupilo do krajského kola, které se konalo v Jindřichově Hradci. Vít Novák se mezi jednotlivci umístil v krajském kole na 3. místě ve své kategorii. Úspěšné bylo i družstvo ve složení Zlata Mašková, Adam Řehoř, Barbora Čapková a Petr Lívanec, které v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů obsadilo 2. místo. Adam Řehoř zvítězil i mezi jednotlivci.

Nejúspěšnější žáky školy přijala na Obecním úřadě v Chyškách starostka Stanislava Hejnová, poděkovala jim za reprezentaci školy i Obce Chyšky a vyjádřila své osobní uznání. Úspěšným chyšeckým žákům darovala knihu s věnováním a  poté všechny pozvala na zmrzlinu.

Všem žákům i jejich učitelům, kteří je na soutěže zodpovědně připravovali, děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Mgr. Monika Bardová, ředitelka školy
Ing. Karolina Tvrdíková, zástupkyně ředitelky