Plavecký výcvik

 14. 11. 2019  Denisa Kolínská  aktuálně

V termínu 5.9. - 7. 11. 2019 jezdili žáci 2., 3. a 4. třídy se svými třídními učitelkami na plavání do Písku. Absolvovali 20 výukových hodin. Celý kurz byl pro žáky zdarma, přičemž výuku zaplatila škola a doprava byla hrazena z dotace MŠMT.

Paní plavčice vedly výuku velmi pěkně a naše děti chválily za ukázněnost a spolupráci. Při výcviku žáci využívali různé barevné pomůcky z pěnového materiálu, které jim pomohly zdokonalit své plavecké dovednosti.  Poslední hodinu si děti hrály a konaly se také závody. Všem se plavání moc líbilo a domů si odnesli mokré vysvědčení.

Veronika Hadáčková, Alena Málková, Květa Průšová