Pohyb bodů ve školním roce 2018/2019

 21. 6. 2019  Karolina Tvrdíková  recyklohraní

Za splnění všech úkolů jsme získali 1 500 bodů. Dále jsme v průběhu roku nasbírali body za sběr elektrospotřebičů – 822 bodů a za sběr baterií – 240 bodů. Celkový počet bodů k 31. 6. 2019 je 2 833.