Školní ples

 16. 1. 2019  Denisa Kolínská  aktuálně

V sobotu 12. ledna pořádal Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Chyšky společně se Základní školou Chyšky tradiční školní ples. Devátá třída si jako téma plesu zvolila to, co je baví a co dělají ve volném čase – požární sport. Většina deváté třídy tvoří družstvo starších žáků SDH Chyšky, proto i námětem jejich předtančení byla hasičská tematika. Celý sál pak devátá třída nadchla svým tanečním překvapením. Nechybělo ani vystoupení tanečního kroužku s názvem Voda a oheň. Všechna vystoupení byla odměněna bouřlivým potleskem nadšených diváků. Hudební doprovod během plesu zajistila skupina Elizabeth. XVII. školní ples se opět vydařil.

https://pisecky.denik.cz/kultura_region/devataci-excelovali-xvii-skolni-ples-se-vydaril-20190123.html