Rýmy-šprýmy

 20. 11. 2019  Denisa Kolínská  aktuálně

Dne 18. 11. navštívili žáci 2. třídy ZŠ Chyšky milevskou knihovnu, kde pro ně paní Bc. Jitka Kortanová připravila krásný program, při kterém poznávali základy tvoření veršů. Program byl zaměřený i na rozvoj slovní zásoby a odkrýval pestrost českého jazyka.

Děti nejen tvořily vlastní básničky z vylosovaných slov, ale také hledaly v připravených materiálech homonyma, nadpisy básniček, domýšlely obrázek, sestavovaly rozstříhanou básničku a nechybělo ani poutavé čtení z básnických sbírek.

Žákům se aktivity moc líbily, a protože byli moc šikovní, mohli si následně ještě chvíli číst z knížek v dětském oddělení.

                                                                                                                                     Mgr. Květa Průšová