Světový den vody

 22. 3. 2019  Denisa Kolínská  aktuálně  ekoškola

 V roce 1993 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 22. březen jako Světový den vody. OSN a jeho členské státy v této souvislosti uskutečnily a doporučily konkrétní kroky k ochraně vodních zdrojů na planetě Zemi. Světový den vody se zaměřuje na důležitost vody v našem životě.
Pro každý rok se vyhlašuje speciální téma. Mottem roku 2019 je Leaving no one behind. Cílem je, aby do roku 2030 měli všichni lidé přístup k nezávadné vodě.

Na naší škole se do oslav zapojili všichni žáci i vyučující a zkoumali vodu z různých pohledů. Prvňáci si o vodě četli a počítali „vodní příklady“. Druhá třída vytvořila plakátek Dešťové kapky. Žáci třetí třídy se vypravili k Panskému rybníku a prozkoumali život ve vodě i kolem vody. Čtvrťáci si vyzkoušeli badatelsky orientovanou výuku. Pátá třída se zaměřila na téma Člověk a voda. Šesťáci a deváťáci prováděli pokusy s vodou. Žáci sedmé třídy malovali vodní obrázky. Osmáci zkoumali kvalitu pitné a rybniční vody a psali slohovou práci, ve které se zamysleli nad významem vody. Všichni žáci vyrobili plakáty a umístili je ve vestibulu školy. Výsledky jejich práce jsou tak přístupné dětem i vyučujícím a všichni se z nich mohou dozvědět nové informace.