Techmania

 27. 5. 2019  Denisa Kolínská  aktuálně

Žáci 1. - 8. třídy navštívili 24. května plzeňskou Techmanii - experimentální stanici pro zvídavé. Centrum představuje s vtipem základní přírodní jevy a zákony, seznamuje se světem vědy a techniky a láká k experimentování. Vedle  interaktivních expozic byl pro žáky připraven zvláštní program. Žáci první a druhé třídy zhlédli film Mars. Tŕeťáci a čtvrťáci absolvovali program Na tělo. Film Titáni byl nachystán pro žáky 5., 6. a 8. třídy. Sedmáci se zúčastnili předvádění Van de Graaffova generátoru.

Vstupné a dopravu hradil Spolek rodičů.