Třídění má smysl

 3. 10. 2019  Denisa Kolínská  aktuálně  ekoškola

Jihočeský kraj a obalová společnost EKO-KOM zrealizovala i v letošním školním roce pro školy informační kampaň zaměřenou na separaci a recyklaci odpadů. Základní filozofií a principem je, že škola si exkurzi  domluví se zpracovatelským zařízením na odpady a Jihočeský kraj akci financuje.

Žáci základní školy v Chyškách třídí odpad - plast, papír, sklo, nápojové kartony. Co se děje s odvezeným materiálem se žáci dozvěděli ve společnosti Jihosepar Vimperk. Tato firma se zaměřuje na roztřídění plastů, nápojových kartonů a papíru. Vybrané odpady míří následně ke zpracovatelům, kteří je recyklují a vyrábí z nich nové výrobky. Nevhodný materiál je pak dopraven do spalovny.
Další zastávkou byla Kompostárna v Jarošovicích nedaleko Týna nad Vltavou. Jedná se o největší zařízení toho druhu v jižních Čechách. Firma zpracovává organický materiál (trávu, seno, slámu, větve, ovoce, zeleninu apod.) na kompost. Dále se zaměřuje na likvidaci gastroodpadu z jídelen. Z nepotřebných potravin vzniká hmota, která slouží jako jedna složka při výrobě bioplynu, jenž je následně využit k výrobě elektrické energie.

Žáci se při exkurzi utvrdili v tom, že třídění má smysl a že nejlepším řešením je omezit produkci odpadů.