Ukázkové hodiny tělesné výchovy

 14. 5. 2019  Karolina Tvrdíková  aktuálně

V pondělí 13. 5. 2019 naši školu navštívil pan Houdek, který pracuje jako grassroots trenér mládeže FAČR. Jeho cílem bylo ukázat zajímavé hodiny tělesné výchovy na I. stupni. Celkem vedl 3 hodiny v 1., 2. a 3. třídě. Cílem tohoto projektu bylo ukázat zajímavé a hlavně zábavné hodiny tělesné výchovy, které se snaží rozpohybovat děti. Žákům se hodiny moc líbily a učitelům pan Houdek ukázal nové a zajímavé pomůcky do hodin tělesné výchovy. Děkujeme za předvedené hodiny a těšíme se na další spolupráci.