Otevření školy pro žáky 2. stupně

 29. 5. 2020  Monika Bardová  aktuálně

Vážení rodiče,

na základě příznivé epidemiologické situace se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků druhého stupně základní školy za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin.
Podrobné Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejích podmínkách a Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění obdrží zákonní zástupci e-mailem od třídních učitelů. Podepsání Čestného prohlášení je podmínkou pro přijetí žáka do školy.

                                                                                              Mgr. Monika Bardová, ředitelka školy